Kemajuan sekolah Izzuddin Shah

BERITA HARIAN – 20 Mac 1968 (Muka Surat 7)

Ruangan: SURAT2 dari PEMBACHA